Feldenkraismetoden er en læringsvej, opkaldt efter fysikeren og judomesteren Moshé Feldenkrais.

Han fandt forbavsende sammenhæng mellem kropsbevægelse og måden, vi tænker, føler og sanser på. Inspireret af små børns enestående evne til at lære, opdagede Feldenkrais et udviklingspotentiale, der kan udnyttes i alle aldre.

Bevægelse og opmærksomhed er midlet hvormed Moshé Feldenkrais udviklede måder at kommunikere med hjernen på, som kan flytte os ud over de begrænsninger, vi har sat for os selv igennem tilværelsen.

 

Feldenkraismetoden baserer sig på nervesystemets evne til at finde nye løsninger på bevægelsesproblemer

Det handler her ikke kun om bevægelse, som vi finder den i gymnastiksalen eller til træning. Vi bevæger os hele tiden: når vi sidder, ser, taler, tænker, føler og handler. Hver af os på vores helt egen måde – via det kropsbillede, vi i løbet af tilværelsen har opbygget af os selv.
For et hvert menneske findes der dog altid en mere optimal måde at bevæge sig på.

 

Bevægelser er ikke rigtige eller forkerte

Men for at føre det vi har til hensigt ud i livet, har vi brug for velkoordinerede bevægelser. Det gælder på alle tilværelsens områder. En dygtig musikeres bevægelser frembringer præcis den klang og en dygtig skuespillers bevægelser præcis det udtryk, han eller hun havde tænkt sig. De bevægelser, som er i overensstemmelse med hensigten, er lette, præcise og elegante. De giver os følelsen af kompetence, styrke og spontanitet.

Ved hjælp af Feldenkraismetoden kan du give dine bevægelser denne kvalitet. Dermed løser du kroniske spændinger, ændrer faste bevægelsesmønstre, og finder din egen tilgang til ro og vågent nærvær. Du finder tilbage til en måde at lære på, som udvider din færdigheder og stimulerer dig til fortsat vækst.

Du lærer at lære
At koordinere kroppens mange dele til én bevægelse er en mirakuløs kunst

Helt fra spæd tilegner vi os denne “kunst” i en fascinerende læringsproces – i et uskyldigt samspil med omgivelserne. Barnet starter med næsten tilfældige, kaotiske bevægelser; hen ad vejen vælger hjernen den bevægelsesorganisation ud, som fungerer bedst og den mindre succesfulde bevægelse fra; og barnet udvikler sine handlemønstre. Denne læringsproces i de tidligste stadier af vores liv er meget kraftfuld. Den virker, uden at vi har en lærer der fortæller os, hvad der er rigtigt eller forkert, og er fuldt ud baseret på barnets egne sanser. Barnet lærer via sine erfaringer med omverdenen.

Organisk læring

Moshé Feldenkrais kaldte dette organisk læring i modsætning til akademisk læring. Det er den levende, vågne og sjove måde at lære på, som vi ser den hos små børn: de forsker i deres omgivelser, de drejer, bøjer og vender sig, forskyder konstant deres vægt og når på den måde frem til, at de kan rulle, mave sig frem og kravle. Senere opdager de på samme vis, at de kan balancere på føddernes to små flader og gå. Får de tiden til på egen hånd at finde ud af alt det, vil de også fremover kunne stole på sig selv og udvikle sig individuelt. Hvad vi end lærer siden hen, bygger på disse tidlige grundfunktioner.

Hvordan kan vi som voksne bevæge os ud over dagligdagens stressfulde vaner?

Hvad er betingelserne for at den voksnes hjerne kan lære nyt lige som en babys hjerne og være åben for at udforske alternativer til hverdagens ensformige bevægemønstre? Og kan det give os bedre måder at fungere på og lindre smerter?

Feldenkraismetoden besvarer disse spørgsmål i praksis:
I nænsomme bevægelseslektioner tager Feldenkrais principperne fra barndommens læring op igen: at prøve sig frem og fejle (Trial and error) og at lære af egen erfaring uden et bestemt mål. De tidlige grundfunktioner udforskes på et utal af varierede måder.
Nye bevægelsesmuligheder dukker op, eller muligheder, som vi har haft en gang, men som blev kasseret i udvælgelsesprocessen: enten i opvæksten eller som følge af en skade eller de specialiserede krav der stilles i en bestemt sportsgren, ved at spille et musikinstrument eller ved ensformigt arbejde. Med Feldenkrais arbejdet vejledes hver enkelt i at forbedre sin bevægelighed grundlæggende og vedvarende.